Granskning av befintligt avtal till bostadsrättsförening

13.09.2017

Mitt uppdrag för styrelsens räkning var att analysera och tyda befintligt skötselavtal. Min granskning är opartisk och grundad på min avtalskunskap samt skötselexpertis, jag har inte lagt någon värdering i mitt förflutna inom Riksbyggen. I slutet av dokumentet har jag lämnat ett förslag på hur man hade kunnat förenkla och förbättra avtalskunskapen och förståelsen mellan båda parterna. Jag har lagt in förändringar i avtalet som kommer gynna föreningens utemiljö och öka boendes trivsel.

Skapa din hemsida gratis!