AFFÄRSIDÉ

SFP förvaltnings affärsidé går ut på att hjälpa förvaltningsbolag samt bostadsrättsföreningar att hitta struktur och effektivitet i sin förvaltning. 

Vi hjälper även byggbolag att organisera och hjälpa till där det behövs på en byggarbetsplats. 

Vi växer tillsammans
SFP förvaltning hjälper fastighetsägare, bygg- och anläggningsbolag samt förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar att strukturera och effektivisera sin verksamhet.

För bostadsföreningars räkning kan Accuratus hjälpa till att granska avtal, se över frekvenser och komma med förslag som kan förbättra skötseln. Vi kan även jämföra avtal mot levererad skötsel för att se över eventuella brister och avvikelser. 

 
Det har varit stor efterfråga på allmänna tjänster inom inre- och yttre skötsel, därför startar vi med detta from April 2020. 

SFP förvaltning jobbar inte som andra förvaltningsbolag, med statiska frekvenser, utan istället med att sälja timmar per vecka eller månad. Du som kund berättar ditt behov och dina förväntningar, därefter gör vi en uppskattning på antal timmar som behövs för utförandet. Timmarna kan användas till fasta arbetsuppgifter som avtalas, samt löpande åtgärder med allt från besiktningar, vattenskadehantering eller storstädning av soprum.
Lite som förr i tiden, när man bad ”vaktis” om hjälp, när man visste att han/ hon alltid var där på tex tisdagar.  

För fastighetsägares, förvaltningsbolag samt bygg- och anläggningsbolag kan SFP förvaltning hjälpa till med att utföra omstruktureringar i organisationen, ta fram manualer på system, upprätta egenkontroller samt vara ett bollplank inom arbetsledning samt verksamhetsfrågor. SFP förvaltning kan även analysera budget och resultat och effektivisera arbetet för bättre lönsamhet. 

SFP förvaltning kan du anlita om du behöver konsulthjälp, kortare eller längre tid, men även som en kortsiktig lösning vid toppar i en produktion, säsong, sjukdom eller dylikt. 
Skapa din hemsida gratis!