"Accura'tus- Noggrann"

När jag skulle starta mitt företag, ville jag ha ett namn som jag kunde relatera till, något som betydde något. Jag letade och funderade länge, men kände inte att något passade. 

När jag en dag fick tag i en bok med latinska växtord, kände jag det direkt i magen. Accuratus, det skulle mitt företag heta!

Accuratus står för noggrannhet eller exakt och det är precis så jag jobbar! Jag vill göra ett fint och noggrant jobb och lämna kvar något bestående.

Bara för att vi nu ändrar namn och går över till ett aktiebolag, kvarstår tanken och engagemanget i företaget.

Vi växer tillsammans

Jag vet av erfarenhet att om man litar på sin personal och låter dem ta mer ansvar så växer de. Jag vet också att med rätt förutsättningar kan företag växa, må bättre och på så sätt bli en mer attraktiv arbetsplats. När man får en attraktiv arbetsplats genererar detta nöjdare kunder och bättre ekonomiska resultat. Allting beror på hur man hanterar sin personal, vilka förutsättningar de får och hur man som ledare motiverar. Det är här jag och mitt företag SFP förvaltning kommer in bilden, tillsammans växer vi.

Utemiljö

En utemiljö ska kännas varm och trygg. Jag kan hjälpa er med att se över era befintliga grönområden. Tillsammans kan vi få en bild över hur man med enkla medel kan göra utemiljön både trygg, varm och lättskött.

Om ett grönområde kräver för mycket skötsel, dröjer det inte länge förrän växterna blir överväxta, skapar mörker och därigenom otrygghet. Detta vill jag förhindra genom att hjälpa er med smarta råd och omplanteringar.

Organisations- och personlig utveckling

Att börja jobba på ett nytt sätt kan vara skrämmande. Om man däremot finner en struktur för att arbeta mer effektivt behöver det inte alls vara tidskrävande, svårt eller skrämmande. Allt handlar om hur det nya arbetssättet kommuniceras ut. Du som ledare måste tro på förändringen, hur ska annars personalen göra det?

Jag har jobbat med många typer av människor där jag sett att alla vill och kan lära sig nya saker. Dock måste man som ledare, konsult eller föreläsare vara lyhörd och kommunicera på mottagarnas egna nivå. Jag kan vara denna kommunikatör för att stötta er och er personal genom en förändring.

Skapa din hemsida gratis!