Skötseltillsyn

26.03.2018

Nu är det hög tid att boka skötseltillsyn! Tillsynen innehåller ett nuläge samt åtgärdsförslag: - för att minska skötselåtgärder - rent estetisk för att få en mer lättskött utemiljö - för ökad trygghet i utemiljön - för att förhindra skador på fastighetens fasad eller grund. Om man önskar gå vidare med några förslag kan dessa utföras i egen regi till fasta priser. Priserna gäller de första 10 bokade tillsynerna.

Liten förening 3000kr ex moms 

Mellan förening 4000kr ex moms 

Stor förening 5000kr ex moms 

Första bokningsbara tid är 3/4 Efter tillsynen erhålles ett protokoll i PDF format. 

Skapa din hemsida gratis!