Accretus hjälper dig!

01.09.2017

Accretus- Vi växer tillsammans! 

Accretus hjälper fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar att strukturera och effektivisera sin verksamhet. Vi går igenom utemiljön tillsamman.Vi gör upp en plan hur bla annat växtval kan genererar mindre skötsel, tryggare grönområden samt bättre estetik.

Inom fastighetsbolag kan Accretus även hjälpa till med att strukturera upp organisationen, ta fram manualer på system, upprätta egenkontroller samt vara ett bollplank inom arbetsledning samt verksamhetsfrågor. Accretus kan även analysera budget och resultat och effektivisera arbetet för bättre lönsamhet.

Accretus kan du anlita om du behöver konsulthjälp, kortare eller längre perioder, men även som en kortsiktig lösning vid toppar i en produktion, säsong, sjukdom eller dylikt.

Under vår etableringsperiod fram till 2018-02-28 har vi förmånliga timpriser. Under denna period betalar ni enbart 450kr/ timme ex moms. From 2018-03-01 höjs priset till 550kr/ timme ex moms.

https://www.linkedin.com/in/sandra-f%C3%A4ldt-persson-22914265/<br>

Skapa din hemsida gratis!